Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- leverings--- en betalingsvoorwaarden van blijebaby.com gevestigd te berkhout. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 37119591 en handelend onder blijebaby.com

Artikel 1; Overeenkomst
1.1. Wanneer er door de klant opdracht wordt gegeven om 1 of meerdere artikelen te leveren, is er sprake van een wettelijk bindende overeenkomst (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand wanneer de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door uw bestelling te plaatsen geeft u te kennen akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden
1.3. Blijebaby.com behoudt altijd haar recht de geldende voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2; Prijzen
2.1 De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief de verzendkosten. De verzendkosten kunt u vinden onder het kopje verzendkosten.
2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 3; Levering en verzending
3.1. Blijebaby.com draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. 
3.2. Blijebaby.com behoudt zich het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. 
3.3. Levering vindt in principe plaats binnen 24 uur na de ontvangst van uw betaling, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd niet binnen 7 werkdagen zal worden gehaald, ontvangt de klant een e-mail van Blijebaby.com waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dit geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Blijebaby.com te ontbinden door dit schriftelijk aan Blijebaby.com te melden (per brief of per e-mail). Blijebaby.com zal een levertijd van maximaal 30 dagen overeenkomen, tenzij anders overeengekomen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de overeenkomst z.s.m. worden teruggestort door Blijebaby.com.
3.4. De gestelde levertijd is een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wij zullen al het mogelijke doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
3.5. De bestelling worden op volgorde van binnenkomst behandeld, het kan dus zijn dat iemand voor u hetzelfde heeft besteld en dat hiervan geen voorraad meer is. Wij stellen u hiervan per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3.6. Uw bestelling wordt via DHL verzonden. Blijebaby.com is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van uw bestelling tijdens de verzending door DHL.
3.7. Indien de klant aan Blijebaby.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Blijebaby.com gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres totdat de klant Blijebaby.com een nieuw adres heeft doorgegeven.

Artikel 4; Betaling
4.1. Blijebaby.com levert na vooraf betaling. Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Na 7 dagen ontvangt u van Blijebaby.com een herinnering met het verzoek het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te betalen. Wanneer wij hierop geen betaling of reactie ontvangen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Artikel 5; Annulering van een bestelling
5.1. Een bestelling kan binnen 12 uur na ontvangst van de bevestiging door de klant kosteloos geannuleerd worden. Na deze termijn is de koop gesloten en is betaling door de klant vereist.

Artikel 6; Retourzending
6.1. Indien de klant artikelen wil retourneren, dient de klant Blijebaby.com binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail in te lichten. De artikelen dienen dan binnen 7 dagen (na ontvangst van de bestelling) geretourneerd te worden door de klant aan Blijebaby.com. Artikelen worden retour genomen indien ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat. Artikelen dienen voorzien te zijn van aangehechte prijskaartjes en verpakt te zijn in de plastic gripzak. Artikelen dienen ongedragen en ongewassen te zijn. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd binnen 10 werkdagen na ontvangst door Blijebaby.com. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. 
LET OP! Blijebaby.com neemt ongefrankeerde zendingen niet in ontvangst en worden derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 7; Afbeeldingen en specificaties
7.1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, specificaties betreffende kleur en afmeting, etc. op de website van Blijebaby.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Blijebaby.com zonder onze toestemming.

Artikel 8; Overmacht
8.1. Blijebaby.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Blijebaby.com alsmede hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 9; Garantie
9.1. Blijebaby.com garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteedt. 

Artikel 10; Privacy
10.1. Indien u een bestelling plaatst bij Blijebaby.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Blijebaby.com. Blijebaby.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
10.2. Blijebaby.com respecteert de privacy van gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.
10.3. Blijebaby.com maakt gebruik van een mailinglist. Bij het aanmaken van uw account bij Blijebaby.com kunt u aangeven of u deze wilt ontvangen of niet. 
10.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een klantenbestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Artikel 11; Klachtenafhandeling
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Blijebaby.com serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de e-mail kenbaar te maken bij Blijebaby.com.
11.3. Blijebaby.com zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gehouden. 

Artikel 12; Toepassing recht en geschillencommissie
12.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blijebaby.com is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aanbieding

zonnehoedje lichtblauw € 13,95 € 9,99